Mësoni kur ju lejohet të dilni bazuar në numrin përsonal

Orari i levizjes gjate pandemise

E freskuar me 20 Maj 2020.

Ministria e shëndetësisë ka informuar qytetarët për kufizimet e reja. Secili qytetar i Kosovës mund të lëvizë nga 4 orë brenda një dite. Pra dy termine me nga 2 orë.

Për ta mësuar periudhen gjatë të cilës ju lejohet të dilni ju duhet që:

 • Ta shikoni numrin personal në letërnjftim, patent shofer, pasaportë ose ndonjë dokument tjetër që ka të shenuar atë numër.
 • Numri përsonal gjindet në pjesen e pasme të letërnjoftimit në rreshtin ku shkruan Nr Përsonal me shkronja të vogla në 3 gjuhë shqip, anglisht dhe serbokroatisht. Numri personal është numër 10 shifror.
 • Ju duhet ta identifikoni numrin e parafundit.
 • Nese numri juaj përsonal është p.sh 1234567890 atëherë numri 9 i cili është numri i parafundit e cakton kohën kur ju keni liri të lëvizni.

Periudha e lejes së lëvizjes bazuar në numrin e parafundit (Orari i ri 18 Maj – 01 Qershor).

Nese numri i parafundit është:

 • 0, 1, 2, ju mund të dilni nga 07:00 – 09:00 dhe 15:0017:00.
 • 3, 4, 5, ju mund të dilni nga 09:00 – 11:00 dhe 17:00 – 19:00.
 • 6, 7, ju mund të dilni nga 11:00 – 13:00 dhe 19:00 – 21:00.
 • 8, 9,  ju mund të dilni nga 13:00 – 15:00 dhe 21:00 – 23:00.

Periudha e lejes së lëvizjes bazuar në numrin e parafundit (Orari i ri 04 – 18 Maj).

Nese numri i parafundit është:

 • 0, 1, 2, ju mund të dilni nga 07:00 – 08:30 paradite dhe 15:0016:30.
 • 3, 4, 5, ju mund të dilni nga 09:00 – 10:30 dhe 17:00 – 18:30.
 • 6, 7, ju mund të dilni nga 11:00 – 12:30 dhe 19:00 – 20:30.
 • 8, 9,  ju mund të dilni nga 13:00 – 14:30 dhe 21:00 – 22:30.

Periudha e lejes së lëvizjes bazuar në numrin e parafundit (publikuar me 14 Prill 2020).

Nese numri i parafundit është:

 • 0 ose 1, ju mund të dilni nga 07:00 deri në 08:30 paradite.
 • 2, ju mund të dilni nga 09:00 deri në 10:30 paradite.
 • 3, ju mund të dilni nga 11:00 deri në 12:30 pasdite.
 • 4,  ju mund të dilni nga 13:00 deri në 14:30.
 • 5 ose 6, ju mund të dilni nga 15:00 deri në 16:30.
 • 7, ju mund të dilni nga 17:00 deri në 18:30.
 • 8,  ju mund të dilni nga 19:00 deri në 20:30.
 • 9,  ju mund të dilni nga 21:00 deri në 22:30.

Ky kufizim i qarkullimit fillon të zbatohet nga e mërkura me  daten 15 prill 2020.

Për ndryshime të orarit klikoni linkun zyrtar këtu.